Privatni sektor – Socijalne usluge za osobe s invaliditetom i kroničnim bolestima

Pružatelji usluga

Privatni sektor – Socijalne usluge za osobe s invaliditetom i kroničnim bolestima

Cor Aureum

Naziv: Cor Aureum
Adresa: Ul. Hrvatskog preporoda 5, 21420 Bol
Kontakt: 095 865 20 60
Email: domcoraureum@gmail.com
Web: https://coraureum.com/

Cor Bonum

Naziv: Cor Bonum
Adresa: Cesta Mutogras 71, 21312 Podstrana
Kontakt: 021 330 026; 095 583 8499, 091 898 3506
Email: cor@corbonum.hr