Pružatelj usluge: 

Udruga Bijeli krug Hrvatske

Opis pružatelja:

Bijeli krug pruža žrtvama pravnu, psihološku i emocionalnu podršku, obavlja individualne tretmane sa žrtvama radi smanjenja sekundarne viktimizacije, održava radionice za osnaživanje žrtava, surađuje sa institucijama u svrhu poboljšanja položaja žrtve, te provodi projekte prevencije nasilja među djecom i mladima.

Sektor:

Civilni sektor

Cijena usluge:

Besplatna

Adresa: Ljudevita Posavskog 14, Split

Kontakt: 021/783 449, 0800 63 29

Email: bijeli.krug@gmail.com

Web: https://www.bijelikrug-hrvatske.hr/

Facebook: https://www.facebook.com/BijeliKrugHrvatske

Tagovi: pravna pomoć, nasilje, žrtve nasilja, zlostavljanje, verbalno zlostavljanje, nasilje u obitelji, fizičko nasilje, fizičko zlostavljanje, sukob, razvod