Pružatelj usluge: 

Udruga Domine

Opis pružatelja:

Opis pružatelja usluge: Domine su feministička nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija osnovana 2002. godine s ciljem promicanja prava žena i poticanja razvoja civilnog društva.  Osnovne aktivnosti organizacije su edukacije, video produkcija, publiciranje, javne kampanje te direktni savjeti i podrška. Kontinuirano djeluju na ekonomskom i političkom osnaživanju žena, prevenciji svih oblika nasilja prema ženama, direktnoj pravnoj, psihološkoj i liječničkoj podršci ženama.

Sektor:

Civilni sektor

Cijena usluge:

Besplatna

Adresa: Bosanska 4, Split

Kontakt: 021/537 272; 344 688

Email: domine@domine.hr

Web: http://www.domine.hr/

Facebook: https://www.facebook.com/domine.hr?fref=ts

Tagovi: savjetovanje, pravna pomoć, nasilje, žrtve nasilja, zlostavljanje, verbalno zlostavljanje, nasilje u obitelji, fizičko nasilje, fizičko zlostavljanje, prijava, sukob, razvod,