Pružatelj usluge: 

Udruga za autizam Split

Opis pružatelja:

Sektor:

Civilni sektor

Cijena usluge:

Besplatna

Adresa:  Vukovarska 15, Split

Kontakt: 021/345 855; 386 105

Email: biserkam@yahoo.co.uk

Web:  https://autizam-st.hr/

Tagovi: autizam, posebne potrebe, teškoće u razvoju