Obiteljski centar pruža psihosocijalnu pomoć i podršku djeci, mladima i odraslima, bračnim/roditeljskim parovima i obiteljima koji se nalaze u različitim problemnim situacijama osobnog funkcioniranja i međusobnih odnosa.

Usluge Podružnice Obiteljski centar su besplatne. U radu s klijentima poštujemo standarde povjerljivosti i stručne odgovornosti.

Profesionalno pomaganje ljudima koji su bazično zdrave osobe i nalaze se u problemnom/kriznom stanju osobnog ili/i međusobnog funkcioniranja. Opći cilj savjetovanja je podizanje kvalitete života poboljšanim uvidom u sebe, važne odnose i prisutne probleme, osnaživanje osobe i usvajanje ponašanja koja vode prema izlasku iz problema.

Obiteljska medijacija je usluga kojom obiteljski medijator olakšava komunikaciju članova obitelji oko spornih pitanja kako bi pokušali samostalno doći do prihvatljivog rješenja za sve uključene. Postupak počiva na načelima dobrovoljnosti sudjelovanja, povjerljivosti sadržaja o kojem se tijekom postupka razgovara, te nepristranosti i neutralnosti medijatora. Različite teme iz svakodnevnog obiteljskog života oko kojih dolazi do sukoba među članovima obitelji (podjela odgovornosti oko kućanstva, djece, briga o starijim članovima obitelji, imovina i sl.)  mogu se uspješno razriješiti kroz sudjelovanje u obiteljskoj medijaciji.

Medijacija razvoda

Razvod braka predstavlja krizu u obiteljskom životu kojom se mogu pojaviti brojna područja neslaganja među supružnicima npr. organizacija razdvojenog življenja, pitanja vezana oko zajedničke roditeljske skrbi, bračne stečevine i sl. Obiteljska medijacija je prilika da se uz pomoć treće neutralne osobe pokuša doći do sporazumnog rješavanja svih spornih pitanja proizašlih iz odluke o razvodu braka. Prvi sastanak sa obiteljskim medijatorom je zakonska obveza za one parove koji kroz postupak Obveznog savjetovanja prije razvoda braka nisu uspjeli izraditi Plan zajedničke roditeljske skrbi a organizira se po zaprimanju Zahtjeva za provođenje postupka obiteljske medijacije.

Prezumi – Plan zajedničke roditeljske skrbi (.PDF) 

Prezumi – Zahtjev za provođenje postupka obiteljske medijacije (.PDF)

1. Biti dobar roditelj

Biti dobar roditelj“ je program radionica za roditelje, namijenjen roditeljima djece nižih razreda osnovne škole (1. do 5. razreda), koji se žele osnažiti u roditeljskoj ulozi, ostati dobri I postati još bolji roditelji. Ovaj program educira I ojačava roditelje u tome kako podizati djecu. Okuplja do 15 roditelja, koji se dobrovoljno uključuju u ovaj grupni program. Odvija se u dva tematska ciklusa od po šest radionica, svaka u trajanju jedan sat I trideset minuta. Prvi ciklus je na temu kako poticati razvoj unutrašnjeg I vanjskog samopouzdanja kod djeteta, a drugi ciklus govori o važnosti obitelji, socijalne mreže I komunikacije među članovima obitelji za rast I razvoj djeteta I roditeljstvo.
Program je kombinacija educiranja, raspravljanja o roditeljstvu I uvježbavanja vještina važnih za roditeljstvo. Provodi se jednom godišnje, svake godine u partnerstvu s jednom od osnovnih škola iz Splita ili okolnih gradova (Solin, Kaštela, Omiš, Trogir…). Radionice vode dva stručna voditelja, dodatno educirana za provođenje ovog programa.

2. Rastimo zajedno

„Rastimo zajedno“ programi su oblik podrške roditeljima male djece, rane I predškolske dobi u kojima roditelji zajedno s voditeljicama I međusobno razmjenjuju znanja, vještine, iskustva, te tako zajednički uče o roditeljstvu I daju jedni drugima podršku. Provedbu programa podupire UNICEF I Centar Rastimo zajedno. Postoje tri vrste ovih programa ; „Rastimo zajedno“, „Rastimo zajedno Plus“ (za roditelje djece s teškoćama u razvoju) i „Rastimo zajedno i mi“. Obiteljski centar je provodio sva tri programa.

Zadnje tri godine provodi program „Rastimo zajedno i mi“. Program je namijenjen roditeljima koji podižu djecu u zahtjevnim uvjetima koji otežavaju roditeljstvo. Osim roditelja u ovaj su program uključena I njihova djeca rane I predškolske dobi (od 3 do 6 godina) koja u skupini vršnjaka, kroz igru, razvijaju emocionalnu pismenost I socijalne vještine, te šire svoju spoznaju. Tako postaju otpornija na životne stresore. Sat I 30 minuta vremena roditelji  rade u radionici za roditelje, a djeca odvojeno u radionici za djecu. Nakon toga okupljaju se zajedno I kroz jednostavne igre jačaju svoju međusobnu vezu. Program se sastoji od 15 radionica, dinamikom susretanja jednom tjedno. Nakon završetka ciklusa roditelji I djeca se dodatno  mogu susretati u  Klubu za roditelje I djecu, nekoliko puta godišnje.

3. Zastupam sebe poštujem tebe

Zastupam sebe poštujem tebe je program radionica za mlade koji žele usvojiti i razviti psihosocijalne vještine kao dio poticaja za osobni rast i razvoj. Putem iskustveno-edukativnih radionica mladima se pruža mogućnost da prošire spoznaje o samima sebi, mijenjaju svoje stavove, uvjerenja i neučinkovite obrasce komuniciranja s drugima, unaprjeđuju načine iskazivanja osjećaja. Razdoblje adolescencije praćeno je nizom novih potreba, interesa i izazova koji se postavljaju pred mladu osobu stoga radionice predstavljaju i preventivnu mjeru neprihvatljivog ponašanja kod mladih ( različitih oblika ovisnosti, nasilja, problemi u ponašanju).

Zastupam sebe poštujem tebe je program radionica za mlade koji žele usvojiti i razviti psihosocijalne vještine kao dio poticaja za osobni rast i razvoj. Putem iskustveno-edukativnih radionica mladima se pruža mogućnost da prošire spoznaje o samima sebi, mijenjaju svoje stavove, uvjerenja i neučinkovite obrasce komuniciranja s drugima, unaprjeđuju načine iskazivanja osjećaja. Razdoblje adolescencije praćeno je nizom novih potreba, interesa i izazova koji se postavljaju pred mladu osobu stoga radionice predstavljaju i preventivnu mjeru neprihvatljivog ponašanja kod mladih ( različitih oblika ovisnosti, nasilja, problemi u ponašanju).

4. Priprema za potencijalne posvojitelje

Kada centar za socijalnu skrb utvrdi da potencijalni posvojitelji ispunjavaju zakonske uvjete za posvojenje, zaključkom će im odrediti obvezu sudjelovanja u programu stručne pripreme za posvojenje.

Sadržaj programa  je propisan Pravilnikom nadležnog Ministarstva kao i  trajanje (40 sati).

Podružnica Obiteljski centar u redovitim ciklusima organizira provođenje programa, uobičajeno kada se može formirati grupa od najmanje 10 polaznika. Grupni susreti se održavaju svaki tjedan u trajanju od najmanje tri sata. Sadrže predavanja, vježbe, iskustvene aktivnosti i grupnu razmjenu. Grupni rad vode dvije voditeljice, stručne radnice Obiteljskog centra. Cilj je da svaki polaznik stekne što više realnu sliku o posvojiteljskom roditeljstvu i potrebama posvojenog djeteta, da procijeni svoje kapacitete i bude pripremljen za tu posebnu ulogu.

Obiteljski centar je mjesto iz kojeg se aktivira I koordinira rad Tima za psihološke krizne intervencije  Splitsko-dalmatinske županije (koje na nacionalnoj razini koordinira Društvo za psihološku pomoć). Tim čine stručnjaci posebno educirani za pružanje prve psihološke pomoći u kriznim situacijama, nakon traumatskih događaja. Zbog toga što su iznenadni I neugodni, te takvog intenziteta i kvalitete, traumatski događaji (prijetnja životu, nasilje, ranjavanje, opasne bolesti, elementarne nepogode….) dovode do patnje većine ljudi, neovisno o njihovim prethodnim iskustvima.. Reakcije nakon takvih događaja su intenzivne, dovode do krize I imaju utjecaj na psihičko zdravlje. Psihološke krizne intervencije su preventivni postupci I intervencije nakon kriznih događaja kojima se odraslima I djeci nastoji pomoći da lakše prebrode što su doživjeli.