Usluge podrške djeci u otežanim obiteljskim situacijama

Socijalne usluge za djecu

Usluge podrške djeci u otežanim obiteljskim situacijama2020-09-04T09:27:32+02:00

Obiteljski centar

Naziv: Obiteljski centar (Podružnica Centra za socijalnu skrb Split)
Adresa: Trg dr. Frane Tuđmana 3, Split
Kontakt: 384-364
Email: savjet@obiteljskicentar-sdz.hr

Udruga Duga

Naziv: Udruga Duga
Adresa: Zvonimirova 75, 21210 Solin
Kontakt: 021 261 352
Email: udr.duga@gmail.com
Web: http://www.udrugaduga.hr/

Udruga Dyxy

Naziv: Udruga Dyxy- Županijska udruga za djecu i mlade s teškoćama čitanja, pisanja i učenja
Adresa: Matoševa 29, Split
Kontakt: 021/384 277, 098 138 0693
Email: dyxyudruga@gmail.com
Web: http://udruga-dyxy.hr/
Facebook: https://www.facebook.com/Udruga-DYXY-135726673149379/

Udruga Mentor

Naziv: Mentor- Udruga za unaprjeđivanje skrbi za fizičko i mentalno zdravlje i prevenciju svih oblika rizičnih ponašanja
Adresa: Kroz Smrdečac 7, Split
Kontakt: 021/786 245
Email: mentor.split@gmail.com
Web: http://www.mentor-split.hr/
1. Facebook https://www.facebook.com/udruga.mentor.split/

Udruga Most

Naziv: Udruga Most
Adresa: Gundulićeva 52, Split
Kontakt: 021/483 680
Email: info@most.hr
Web: https://www.most.hr/
https://www.facebook.com/udrugamost/

Udruga Tobolac

Naziv: Tobolac-Udruga udomitelja i posvojitelja djece
Adresa: Doverska 9
Kontakt: 098 134 5075
Email: udruga.tobolac@gmail.com
Web: http://udomitelji-djece-tobolac.hr/

Go to Top